Zorgtraject

Wat je hulpvraag ook is, het begint altijd door contact op te nemen met het Veteranenloket. Hulp vragen kan een grote stap zijn, maar je doet het nooit voor niets. Samen bekijken we hoe we je het beste kunnen helpen.

Je kunt bellen naar 088 334 00 00 of mailen naar info@veteranenloket.nl. Is het acuut, dan kan je ons 24/7, dus ook buiten kantooruren, telefonisch bereiken.

Zorgcoördinator

Of je nu materiële en/of psychische hulp nodig hebt: in alle gevallen staat er een zorgcoördinator voor je klaar die samen met jou een oplossing zoekt.

Wil je materiële hulp inschakelen, maak dan een afspraak met de zorgcoördinator voor een intakegesprek. Dit kan bij jou thuis, of op een andere locatie.

Heb je een psychische zorgvraag  – en dus immateriële hulp nodig – dan maak je via je zorgcoördinator een afspraak met een maatschappelijk werker van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Ook dat kan zowel bij je thuis, als op een andere locatie.

Veelgestelde vragen over materiële hulp

Kan ik als veteraan alleen materiële zorg ontvangen als mijn klacht verband houdt met mijn militaire uitzending?
Dat ligt aan de situatie. Voor de bijzondere materiële zorg geldt als voorwaarde dat er een verband moet zijn met de uitoefening van de militaire dienst. Maar daarnaast zijn er - net als voor iedere werknemer - voor gewezen militairen ook reguliere voorzieningen waarbij dit verband niet speelt. Bij een bedrijfsongeval, dus niet onder buitengewone omstandigheden zoals een uitzending, bestaat sinds 1998 aanvullende werkgeverszorg.
Hoe kan ik materiële zorg krijgen?
Een zorgcoördinator helpt je bij het verkrijgen van materiële zorg. Neem hiervoor contact op met het Veteranenloket.
Wanneer is een geneeskundig onderzoek nodig en hoe worden de medische vragen beoordeeld?
Voor elke vorm van materiële hulp (pensioen/ uitkering/ verstrekking) is invaliditeit met dienstverband of arbeidsongeschiktheid met dienstverband vereist. De medische vragen worden beoordeelt door een verzekeringsarts op basis van Wet en regelgeving MIP.
Zijn er mogelijkheden voor het vergoeden van reis- en verblijfskosten en inkomstenderving
Ja, als je moet voldoen aan een oproep van een zorgverlenende instelling of voor een geneeskundig onderzoek (bijvoorbeeld bezoek aan psycholoog, behandelaar, GGZ instelling).
Kom ik in aanmerking voor hulp bij re-integratie, revalidatie en schuldhulpverlening?
Ja, onder bepaalde voorwaarden kom je ook in aanmerking voor hulp voor re-integratie, revalidatie en schuldhulpverlening.
Op welke pensioenen c.q. uitkeringen kan ik aanspraak maken?
Er zijn diverse uitkeringen, pensioenen en andere voorzieningen in geval van ziekte, invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en bij overlijden. De bekendste zijn het militair invaliditeitspensioen, het verhoogd militair arbeidsongeschiktheidspensioen en het bijzonder militair nabestaandenpensioen. Zij geven voor militairen en hun nabestaanden een aanvulling op de gebruikelijke voorzieningen, zoals WIA, AOW, ANW en de voorzieningen vanuit het ABP pensioenreglement.
Worden pensioenen en uitkeringen gecombineerd uitbetaald?
Ja. In het Veteranenbesluit staat dat bij samenloop van aanspraken vanwege arbeidsongeschiktheid voortkomend uit de dienstbetrekking bij Defensie en aanspraken op een invaliditeitspensioen, deze gecombineerd worden uitbetaald. Met het Uitvoeringsorgaan Werknemers verzekeringen (UWV) zijn daarover afspraken gemaakt.
Als relatie van een veteraan heb ik ook last van klachten vanwege dienst of militaire uitzending. Wat zijn de mogelijkheden?
Ook relaties van veteranen kunnen rekenen op psychische ondersteuning. Meer informatie daarover vind je hier.

Immateriële hulp

Heeft u een psychische zorgvraag? Dan maken we voor u een afspraak met een maatschappelijk werker van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Dat kan bij u thuis, of op een andere geschikte locatie in het land. Heeft u een acute zorgvraag, dan wordt uiteraard ook acuut zorg geboden!

Op basis van de intake wordt een zorgplan opgesteld met het voor u geschikte hulptraject. Dat kunnen enkele korte gesprekken zijn met een maatschappelijk werker, of een meer langdurig behandeltraject bij een bij het LZV aangesloten behandelinstelling. Maar alleen als u het daarmee eens bent. U heeft uiteraard alle rechten die van toepassing zijn op de professionele zorgverlening in Nederland, waaronder het recht op privacy.

Veelgestelde vragen over immateriële hulp

Hoe moet ik handelen bij gezondheidsklachten?
Bij gezondheidsklachten vraag je in principe altijd eerst advies aan je huisarts; hebben je klachten een relatie met de uitoefening van de militaire dienst, dan kan je ook hulp vragen bij het Veteranenloket. Bij twijfel kan je zowel met je huisarts, als met het Veteranenloket overleggen.
Ik wil hulp van het Veteranenloket, hoe gaat dat in z’n werk?
Je kunt het Veteranenloket bellen (088 3340000) of mailen (info@veteranenloket.nl). Je krijgt dan informatie of – bij een hulpvraag - komt in contact met een zorgcoördinator. Afhankelijk van je vraag en situatie, word je verwezen naar een maatschappelijke werker van het LZV en start indien nodig een zorgtraject.
Voor wie is er psychische hulp?
Het Veteranenloket biedt diensten aan veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. De zorgvragen moeten wel samenhangen met in en door de militaire dienst opgelopen aandoeningen. Is dit niet het geval, neem voor hulp dan contact op met je huisarts. Bij twijfel je contact op met het Veteranenloket.
Als relatie van een veteraan heb ik ook last van klachten vanwege dienst of militaire uitzending. Wat zijn de mogelijkheden?
Ook relaties van veteranen kunnen rekenen op psychische ondersteuning. Meer informatie daarover vind je hier.
Welke psychosociale hulp is mogelijk?
Het Veteranenloket biedt toegang tot de diensten van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Dat is een zorgketen die alle mogelijke vormen van psychosociale hulpverlening aanbiedt, van advies en kortdurende hulp tot gespecialiseerde behandelingen.
Worden mijn cliëntgegevens vertrouwelijk behandeld?
Ja. Alle organisaties die zijn aangesloten bij het LZV zijn gehouden aan de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens.
Wie betaalt de diensten van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)?
De hulp- en zorgverlening door zorginstellingen van het LZV wordt door zowel defensie als ook de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) gefinancierd.
Kan ik zelf kiezen of ik door Defensie of een particuliere instantie geholpen wordt?
Ja, als postactieve veteraan kan je kiezen of je door een militaire of een civiele LZV-organisatie behandeld wilt worden. Ben je veteraan in werkelijke dienst, dan behoor je gebruik te maken van de militaire geneeskundige zorg. Je wordt dan via het Veteranenloket doorverwezen naar de zorgcoördinatoren (of casecoördinator) binnen de operationele commando’s.
Ik merk dat ik steeds meer en sneller last krijg van woedeaanvallen richting mijn gezin maar ook anderen in mijn omgeving. Zou dit door mijn ervaringen tijdens mijn uitzending komen?
De klachten die veteranen ervaren zijn zeer verschillend. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen. Hiervoor is uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Hoe dan ook is het zaak je klachten zo snel mogelijk te melden. Je kunt hiervoor terecht bij je huisarts of het Veteranenloket. In het laatste geval bespreekt een zorgcoördinator met je welke stappen je het beste kunt zetten. Een onderzoek naar het ontstaan van je klachten behoort dan ook tot de mogelijkheden. Je kunt ook eens kijken bij de zelfhulptest van het Veteranenloket.
Ik heb gehoord dat veel veteranen last hebben van PTSS. De klachten die hierbij horen zoals slecht slapen, geen concentratie en woedeuitbarstingen, heb ik ook. Hoe kom ik erachter of ik ook last heb van PTSS?
De klachten die veteranen ervaren zijn zeer verschillend. De oorzaak is niet eenvoudig te achterhalen. Hiervoor is uitgebreid onderzoek noodzakelijk. Hoe dan ook is het zaak je klachten zo snel mogelijk te melden. Je kunt hiervoor terecht bij je huisarts of het Veteranenloket. In het laatste geval bespreekt een zorgcoördinator met je welke stappen je het beste kunt zetten. Een onderzoek naar het ontstaan van je klachten behoort dan ook tot de mogelijkheden. Pas na een onderzoek kan een diagnose worden gemaakt. Je kunt ook eens kijken bij de zelfhulptest (MIRROR) van het Veteranenloket.

Veelgestelde vragen over het zorgtraject

Hoe meld ik mij aan bij het Veteranenloket?
  • Je kunt bellen naar telefoonnummer 088 334 00 00
  • Je kunt een e-mail sturen naar info@veteranenloket.nl
  • Je kunt een brief sturen naar: Veteranenloket, Postbus 125, 3940 AC Doorn
Voor wie is het Veteranenloket bedoeld?
  • Post-actieve veteranen en hun thuisfront.
  • Post-actieve militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties.
  • Veteranen in werkelijke dienst en hun relaties.
  • Dienstslachtoffers in werkelijke dienst en hun relaties.
Voor welke hulp/zorgvragen kan ik terecht?
  • Materiële zorg: zoals uitkeringen, voorzieningen, hulp bij schuldsanering en begeleiding naar nieuw werk; en of
  • Immateriële zorg: eerste en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg, zoals maatschappelijk werk en Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie; en/of
  • Revalidatie en re-integratie.
Kan ik een zorgcoördinator krijgen?
Alle veteranen en militaire oorlogs- en dienstslachtoffers die zich met gezondheidsklachten of andere zorgvragen melden bij het Veteranenloket, krijgen een zorgcoördinator toegewezen.
Wat is de rol van een zorgcoördinator?
Na contact met het Veteranenloket neemt een zorgcoördinator contact met je op. De zorgcoördinator inventariseert samen met jou welke hulpvragen je hebt en verwijst je naar de juiste zorg-, of dienstverlener. De zorgcoördinator begeleidt je gedurende het gehele hulpverleningsproces en is jouw eerste aanspreekpunt. De zorgcoördinator is zelf geen behandelaar.
Op welk gebied kan het Veteranenloket iets voor mij betekenen?
Het Veteranenloket is het eerste aanspreekpunt voor veteranen, militaire oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties. Je kunt bij ons terecht met alle vragen op het gebied van zorg en dienstverlening.
Verandert door de komst van het Veteranenloket de begeleiding die ik tot nu toe heb gekregen?
Nee, u blijft dezelfde zorgcoördinator of maatschappelijk werker houden en ook alle hulp en begeleiding die tot nu toe is aangeboden. Neemt u voor het eerst contact op met het Veteranenloket voor een hulpvraag, dan krijgt u een zorgcoördinator toegewezen. Die neemt telefonisch met u de vraag verder door en zoekt naar oplossingen. 
Ik ben veteraan in werkelijke dienst. Kan ik ook contact opnemen met het Veteranenloket?
Ja, ook veteranen in werkelijke dienst kunnen contact opnemen met het Veteranenloket. Je wordt dan verwezen naar de casecoördinatoren van de operationele commando's. Zij nemen contact met je op nadat je het Veteranenloket hebt gebeld.

 

Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV)

Het LZV verzorgt intakegesprekken en maatschappelijk werk, laagdrempelige ondersteuning en meer gespecialiseerde hulpverlening, variërend van kortdurende behandelingen tot topklinische zorg.

ABP Pensioenfonds

ABP is het pensioenfonds voor alle mensen die in Nederland werken bij overheid en onderwijs. Het ABP verzorgt ook de bijzondere voorzieningen voor veteranen en dienstslachtoffers.

Raad voor civiel- militaire Zorg en Onderzoek (RZO)

Op 5 juli 2007 is de Raad voor Zorg en Onderzoek voor veteranen (RZO) geïnstalleerd. Het doel van deze onafhankelijke raad is de civiel-militaire hulpverlening voor veteranen verder te verbeteren.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl