Overige materiële hulp

Er zijn nog meer vormen van materiële hulp: op de website van het ABP vind je meer informatie hierover. Het gaat om:

schuldhulpverlening;

pensioenvoorzieningen voor nabestaanden; en

pensioenvoorzieningen voor militairen.

 

 

 

Daarnaast is er de uitkeringsregeling Backpay, bedoeld als morele genoegdoening aan voormalige ambtenaren en militairen die over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië geen of een niet volledig salaris hebben ontvangen en die nog in leven waren op 15 augustus 2015. De uitkeringsregeling Backpay sluit 1 januari 2018. Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie daarover vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl