Evenementen

Er zijn veel gelegenheden voor veteranen om elkaar te ontmoeten, zoals de Nederlandse Veteranendag, lokale veteranendagen, veteranendagen van de krijgsmachtdelen en diverse reünies. Alle activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor veteranen staan op de website van het Veteraneninstituut.

Nederlandse Veteranendag

Alle Nederlandse veteranen – ‘oud’ (WO II en het KNIL) en ‘jong’ (ingezet in vredesmissies) – verdienen erkenning en begrip van de samenleving en van de Nederlandse overheid. Daartoe wordt elk jaar op de laatste zaterdag van juni de Nederlandse Veteranendag georganiseerd met een defilé in de binnenstad van Den Haag en een manifestatie op het Malieveld. De Nederlandse Veteranendag is gratis toegankelijk. Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Veteranendag. Veteranen kunnen deelnemen aan het defilé als lid van een van de detachementen van een VP-lidorganisatie.

Meelopen met het defilé op de Nederlandse Veteranendag?

Ben je veteraan en wil je (lopend of meerijdend) deelnemen aan het defilé of in aanmerking komen voor een tribuneplaats langs de route? Lees hier hoe je je kunt aanmelden voor de Nederlandse Veteranendag 2019! Bij de aanmelding van veteranen die willen deelnemen aan eerdergenoemde activiteiten tijdens de NLVD wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën:

De inschrijvingen lopen voortaan via het nieuwe systeem ‘Mijn Vi’. Mijn Vi is een speciaal beveiligd deel van de Vi-website waar veteranen digitaal de dienstverlening kunnen regelen met het Vi. Je registreert je eenmalig op ‘Mijn Vi’ en regelt daar voortaan al je veteranenzaken met het Veteraneninstituut. Heb je nog niet eerder gebruikgemaakt van Mijn Vi? Registreer je dan eerst. Je ontvangt vervolgens je inloggegevens op het e-mailadres dat je bij registratie hebt opgegeven. Log in met je gebruikersnaam deze is als volgt: je registratienummer@mijn.vi. Het wachtwoord wordt per mail toegezonden. Deze inloggegevens blijven geldig. Je kunt met deze inloggegevens ook een volgende keer inloggen.

Je wachtwoord vindt je in de mail. Deze inloggegevens blijven geldig. Je kunt met deze inloggegevens ook een volgende keer inloggen. Bewaar deze inloggegevens dus goed.

Krijgsmachtdeel Veteranendagen

Naast de Nederlandse Veteranendag organiseren de verschillende krijgsmachtdelen een veteranendag voor hun eigen krijgsmachtdeel.

  • Koninklijke Landmacht: de KL organiseert dit jaar geen veteranendag.
  • Koninklijke Marine: de KM veteranendag wordt dit jaar gehouden op 11 juli 2019 in Den Helder.
  • Koninklijke Luchtmacht: de KLu veteranendag wordt dit jaar gehouden op 11 september 2019 in Eindhoven.
  • Koninklijke Marechaussee: de KMar veteranendag wordt dit jaar gehouden op 4 oktober 2019 in Apeldoorn.

Lokale veteranendagen

Om veteranen in de eigen gemeente of regio te eren, organiseren veel gemeenten en provincies lokale veteranendagen. Veteranen ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging. De adreslijst hiervoor wordt door het Veteraneninstituut ter beschikking gesteld aan de burgemeester van de betreffende gemeente. Hier treft u een overzicht van de bij het Veteraneninstituut bekende lokale veteranendagen. Elk jaar organiseren het Veteraneninstituut en de Nederlandse Veteranendag een inspiratiebijeenkomst voor vertegenwoordigers van gemeenten voor het organiseren van een lokale veteranendag.

Reünies

Elk jaar vinden er veel reünies plaats. Klik hier voor een overzicht. Voor veteranen en postactieven heeft het Ministerie van Defensie een raamregeling reüniefaciliteiten opgezet. De regeling geldt voor reünies die bij voorkeur worden georganiseerd op een (semi) militaire locatie. Ook de ECHOS Homes van de Stichting Home Base Support, de Basis en Bronbeek zijn reünielocaties. In de regeling is vastgesteld aan welke eisen de verenigingen moeten voldoen om gebruik te maken van de reüniefaciliteiten. Voor de uitvoeringsregeling en de verschillende locaties klik hier.

Herdenkingen

Dodenherdenking 4 mei
Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij de Nederlandse oorlogsslachtoffers. Allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Er wordt die dag in bijna alle gemeenten in Nederland herdacht. Het Comité 4 en 5 mei organiseert samen met het Veteraneninstituut en het Veteranen Platform het erecouloir tijdens de herdenking op de Dam. In dit erecouloir staan veteranen.

Herdenking bij het Monument voor Vredesoperaties
Het Nationaal Monument voor Vredesoperaties in Roermond bevat de namen van de 189 militairen die sinds het begin van de Korea-oorlog in dienst van de Verenigde Naties zijn gesneuveld tijdens of als gevolg van vredesoperaties. Elk jaar in oktober organiseren het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht een fakkeltocht naar en herdenking bij het Monument. Aanwezigheid is op basis van uitnodiging.

Herdenking capitulatie van Japan
Nederland werd bevrijd op 5 mei 1945. Op die datum was er in voormalig Nederlands-Indië echter nog geen bevrijding. De Japanse overheersing van het voormalig Nederlands-Indië drukte in de hierop volgende maanden nog zwaar op alle inwoners van dat land en ver daarbuiten. Pas op 15 augustus 1945 kwam er een einde aan de oorlog in dit gebied door de capitulatie van Japan. Elk jaar vindt op 15 augustus de herdenking van deze capitulatie plaats bij het Indisch Monument aan de Prof. Teldersweg in Den Haag. De herdenking wordt jaarlijks bijgewoond door vertegenwoordigers van de Nederlandse regering en de toenmalige geallieerden.

Nationale Indieherdenking
Het Nationaal Indië-monument 1945-1962 is opgericht ter nagedachtenis aan de ruim 6.200 Nederlandse militairen die in de periode tussen 1945 en 1962 in het voormalig Nederlands-Indië of in Nieuw-Guinea zijn omgekomen. Eén van de belangrijkste activiteiten van de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 is de jaarlijkse nationale herdenking. Bijna 20.000 oud Indië-militairen, familieleden en nabestaanden komen op de eerste zaterdag van september naar Roermond, om bij het monument hun dierbaren die gesneuveld zijn te herdenken en hun eer te bewijzen. 

Overzicht herdenkingen
In de Kalender herdenkingen 4 en 5 mei van Het Comité 4 en 5 mei en in de Kalender herdenkingen Veteraneninstituut vindt u een overzicht van alle bij deze twee organisaties bekende herdenkingen.

Militaire kampioenschappen

Sinds 2012 hebben veteranen de mogelijkheid mee te dingen naar het kampioenschap in een aantal sportdisciplines bij de Open Militaire Kampioenschappen (OMK) en de Nationale Militaire Kampioenschappen (NMK). Deelname voor veteranen is ook in 2016 weer mogelijk. Klik hier voor meer informatie.

Overige evenementen

Regelmatig krijgen veteranen korting voor evenementen, beurzen en concerten. Over deze speciale evenementen wordt u op de hoogte gehouden via de Checkpoint en de website van onbekende helden.

Regeling reisfaciliteiten

Dankzij de Veteranenpas kunt u een aantal keer per jaar vrij reizen met het openbaar vervoer naar evenementen voor veteranen, zoals reünies en herdenkingen. Veteranen die nog in dienst zijn bij defensie kunnen via DIDO hiervoor een verzoek indienen. Weduwnaars en weduwen kunnen per kalenderjaar 1 vrijvervoerbewijs aanvragen voor een bezoek aan een reünie of herdenking.

Wanneer is er van mijn eenheid een reünie?

Op de website van het Veteraneninstituut vindt u een overzicht van alle gemelde reünies.

Lokale Veteranendagen

Gemeenten kunnen adressen van veteranen aanvragen via gemeenten@ veteraneninstituut.nl. Vanwege privacy-wetgeving kan alleen de burgemeester dit doen. Het Veteraneninstituut houdt jaarlijks een inspiratiebijeenkomst voor organisatoren.

Direct Vrij Reizen aanvragen

Dat kan via de website van het Veteraneninstituut. Heeft u hulp nodig neem dan contact op via info@veteraneninstituut.nl of 088 334 00 50.

Defilé en Ridderzaal Nederlandse Veteranendag

Wilt u meelopen in het defilé? Lees hier hoe! De uitnodiging voor de Ridderzaal gaat alleen op voordracht.

Veteranen Platform

Het Veteranen Platform (VP) bestaat sinds 1989 als overkoepelend samenwerkings- verband van 69 Nederlandse veteranen- organisaties (januari 2019). Welke dat zijn, leest u op de website van het VP.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl