Ondersteuning door vrijwilligers

Soms heb je iemand nodig die helpt om weer wat overzicht te krijgen. Dat hoeft niet meteen een hulpverlener te zijn. Voor een goed gesprek of voor praktische hulp kan je ook terecht bij een vrijwilliger. Dit zijn nuldelijnshelpers. In heel het land zijn ze er speciaal voor veteranen.

Nuldelijnshelpers zijn vaak zelf veteraan. Er zijn diverse vormen van ondersteuning door vrijwilligers.

Vrijwilliger in jouw omgeving

Er is altijd wel een nuldelijnshelper in jouw omgeving te vinden. Vaak zijn zij verbonden aan veteranenverenigingen of ontmoetingscentra. Je vindt een vrijwilliger via jouw vereniging of via de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) van het Veteranen Platform, dat de nuldelijnshulp coördineert.

De digitale kaart vind je op www.disk-veteranen.nl. Meer informatie vind je in de folder van het Veteranen Platform over Nuldelijnsondersteuning.

Diensten Geestelijke Verzorging (DGV)

Ook na je diensttijd heb je recht op geestelijke verzorging. Hiervoor is een netwerk van (vrijwillige) geestelijk verzorgers beschikbaar.

Het aanbod van de DGV voor veteranen verschilt nauwelijks van waarvan je als militair in diensttijd gebruik kon maken. Je kunt er terecht voor individuele ondersteuning, zoals gesprekken over zingeving of geloof, het delen van ervaringen en verwijzing naar professionele hulpverlening binnen het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). DGV organiseert voor veteranen ook ondersteuning in groepsverband, ook tijdens terugkeerreizen en veteranencafés.

Meer informatie over de DGV en contactgegevens vind je hier.

Zelf vrijwilliger worden?

Wil jij zelf andere veteranen en mensen uit hun omgeving ondersteunen als vrijwilliger? Meld je dan aan of vraag informatie op bij je veteranenvereniging of het Veteranen Platform. Als je officieel nuldelijnshelper wordt, volg je een training bij Stichting de Basis. Zo werken we continu aan een landelijk dekkend netwerk van nuldelijnsondersteuning, met goed opgeleide vrijwilligers.

Zoekt u geestelijke verzorging?

Veteranen hebben recht op geestelijke verzorging, ook na hun diensttijd. Er is een netwerk van geestelijk verzorgers beschikbaar. Neem contact op met Jan Tom Schneider, coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut, op 088 334 00 88 of via jt.schneider@veteraneninstituut.nl.

Op zoek naar een nuldelijnshelper?

Op zoek naar een nuldelijnshelper veteranen in uw omgeving? Dat kan eenvoudig via de Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv).

Nuldelijnshelper worden?

Wilt u nuldelijnshelper worden? Meldt u aan bij uw veteranenvereniging of het Veteranen Platform.

Veteranen Platform

Het Veteranen Platform (VP) bestaat sinds 1989 als overkoepelend samenwerkings- verband van 69 Nederlandse veteranen- organisaties (januari 2019). Welke dat zijn, leest u op de website van het VP.

Stichting OVA

Iedereen die een activiteit organiseert voor veteranen waarbij meerdere veteranen met elkaar en/of de samenleving worden verbonden kan bij de Stichting Ondersteuning Veteranenactiviteiten een aanvraag indienen voor (financiële) ondersteuning.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl