Juridisch advies

Heb je vragen over schadevergoedingen, uitkeringen, arbeidsongeschiktheid of andere sociaal-juridische onderwerpen? Dan kan je terecht bij een aantal organisaties.

Veteranenloket

Het Veteranenloket informeert je graag over onder meer de WAO/WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) in combinatie met een arbeidsongeschiktheidspensioen en een MIP, over verstrekkingen en voorzieningen die gerelateerd zijn aan (dienstgerelateerde) zorgbehoefte alsmede over (her)keuringen.

Je kunt het Veteranenloket bereiken via 088 334 00 00 of info@veteranenloket.nl.

Belangenbehartiging

Voor belangenbehartiging kan je onder meer terecht bij het VeteranenPlatform, de BNMO, militaire vakbonden en de Veteranenombudsman. Bekijk hier het volledige overzicht van organisaties en hun contactgegevens.

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)

Ben je BNMO-lid dan is er juridische hulp beschikbaar. Je kunt hier een beroep op doen bij problemen die samenhangen met een psychische of fysieke aandoening die je hebt opgelopen door je militaire dienst of tijdens deelname aan een vredesoperatie.

Je bereikt het BNMO door te mailen naar jz@bnmo.nl. Vermeld in je mail je naam, contactgegevens en lidmaatschapsnummer. Of bel naar 0343 47 41 10. Meer informatie vind je op de website van de BNMO. Hier vind je onder meer de meest voorkomende juridische vragen.

Juridisch loket

Voor juridische vragen die niet dienstgerelateerd zijn is er het Juridisch loket. Het kan gaan om ‘consumentenvragen’, zoals vragen over een scheiding of het kopen van een huis. Algemene informatie en tips vind je op de website van het Juridisch loket. Je kunt via de website ook persoonlijk advies aanvragen.

Sociaal raadsliedenwerk (SRW)

Sociaal raadslieden helpen op een laagdrempelige manier door te informeren, te ondersteunen en te adviseren. Heb je een dienstgerelateerde aandoening, doe dan via het Veteranenloket een beroep doen op de Wet Maatschappelijke ondersteuning. Er kunnen dan extra maatregelen aangevraagd worden. Klik hier voor meer informatie.

Meest voorkomende juridische vragen

De meest voorkomende juridische vragen kunt teruglezen op de website van de BNMO. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een mail naar info@veteranenloket.nl.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl