Belangenbehartiging

Voor veteranen, dienstslachtoffers en het thuisfront zijn er diverse organisaties die hun belangen behartigen.

Het Veteranen Platform (VP)

Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen. Het platform zet zich in voor respect en waardering, maatschappelijke erkenning en herkenning. Met succes: de afgelopen jaren is er veel verbeterd, op materieel en immaterieel vlak

Bij het VP zijn ongeveer 51 veteranenverenigingen aangesloten.Daarnaast zijn er 18 buitengewone leden. In totaal behartigt het platform daarmee de belangen van zo’n 75.000 veteranen.

Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO)

De BNMO is een particuliere vereniging voor zorg en belangenbehartiging van Nederlandse oud-militairen met een aandoening die in of door de dienst is ontstaan. De BNMO staat open voor alle oud-militairen en hun directe familieleden die zorg nodig hebben, behoefte hebben aan lotgenotencontact, juridische of sociale ondersteuning willen of die dat als lotgenoot aan anderen willen en kunnen bieden. Meer informatie vind je op www.bnmo.nl.

Militaire vakbonden

Je kunt voor belangenbehartiging ook terecht bij de diverse militaire vakbonden. Een vakbond behartigt de individuele en collectieve belangen van aangesloten (oud-)werknemers.

Meer informatie vind je op de websites van de verschillende vakbonden:

Direct contact met de ombudsman

Heeft u een klacht over de overheid? Bel dan gratis de Nationale ombudsman via nummer 0800 33 55 555 op werkdagen tussen 09.00 tot 17.00 uur.

Veteranen Platform

Het Veteranen Platform (VP) bestaat sinds 1989 als overkoepelend samenwerkings- verband van 69 Nederlandse veteranen- organisaties (januari 2019). Welke dat zijn, leest u op de website van het VP.

BNMO

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstverlening (BNMO) is een particuliere vereniging voor zorg en belangenbehartiging van Nederlandse oud-militairen met een aandoening die in of door de dienst is ontstaan.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl