Disclaimer en privacy

Disclaimer en privacy

Het Veteranenloket en deze website is een onderdeel van de Stichting Het Veteraneninstituut, verder te noemen: “Het Vi”. Het Vi staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3018 7277.

Toepasselijkheid

Het volgende is toepasselijk op iedere webpagina waarin naar deze pagina wordt verwezen en verder op iedere pagina van www.veteranenloket.nl (verder te noemen: “website”) waarin niet naar deze pagina wordt verwezen. Door de website te gebruiken, stemt u in met het bepaalde op deze pagina. Deze pagina kan op ieder moment zonder verdere aankondiging gewijzigd worden. Raadpleeg daarom deze pagina regelmatig voor eventuele wijzigingen.

Informatie op de website en aansprakelijkheid daarvoor

De informatie op deze website is enkel bedoeld als algemene informatie en is slechts indicatief. De informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht en wij spannen ons in de informatie accuraat en up to date te houden door deze te actualiseren dan wel aan te vullen. Hoewel wij zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen daarom geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De informatie op deze website kan op ieder moment, zonder aankondiging, worden gewijzigd. Wij raden u daarom aan de op of via deze website aangeboden informatie regelmatig te controleren op wijzigingen.

U bent er zelf verantwoordelijk voor u zich ervan te vergewissen of de op deze website verstrekte informatie voor het door u gewenste doel geschikt en juist is. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie op deze website. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord, virusvrij) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. Wij garanderen niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Informatie van derden en aansprakelijkheid daarvoor

Als er op de website links naar websites van derden zijn weergegeven, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. Deze links zijn alleen te uwer informatie opgenomen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites die niet door Het Vi zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen op deze website of die verwijzen naar deze website. Indien u een dergelijke link gebruikt, verlaat u deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Auteursrechten

Alle auteursrechten worden door ons voorbehouden en enkel persoonlijk (niet-commercieel) gebruik van deze website is toegestaan.

Privacy

Op dit moment verzamelen wij enkel meta-data over het gebruik van deze site om het gebruik van de website te optimaliseren. Door gebruik te maken van deze website stemt u met de verzameling van deze meta-data in. Deze gegevens zijn geen persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Desondanks gaan wij zorgvuldig met deze gegevens om. Het is mogelijk dat wij in de toekomst ook persoonsgegevens gaan verzamelen. Wij behouden ons het recht voor dit zonder nadere aankondiging te gaan doen. Uiteraard zullen wij daar in dat geval op deze plek wel melding van maken en de uiterste zorg betrachten door de dan toepasselijke wet- en regelgeving te volgen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de pagina is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze pagina zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over deze pagina, dan kunt u zich richten tot: Het Veteraneninstituut, telefoonnummer 088 334 0050.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl