Uitvaart en ceremonie

Veteranenuitvaart

Tijdens en rond de uitvaart is het mogelijk om op ceremoniële wijze aandacht te geven aan de veteranenstatus van de overledene. De invulling is afhankelijk van eventuele wensen van de overledene en/of nabestaanden. De richtlijnen voor het organiseren van een veteranenuitvaart vind je in dit basisdocument (wordt automatisch geopend).

Asverstrooiing op het veteranenlandgoed

Veteranen kunnen kiezen voor een bijzondere plek om hun as te laten verstrooien, bijvoorbeeld op Veteranenlandgoed Vrijland in Schaarsbergen. Dit is een waardige laatste rustplaats midden in de natuur. Ook de as van mensen die zich met veteranen verbonden voelen, kan hier worden verstrooid.

Fakkeltocht voor nabestaanden

De jaarlijkse fakkeltocht in Roermond is een besloten herdenking voor nabestaanden van tijdens vredesoperaties omgekomen militairen en direct betrokkenen. Zij ontvangen persoonlijk een uitnodiging. De herdenking bestaat uit een korte overdenking in de nabijgelegen kapel, waarna de genodigden met fakkels in de hand naar het monument voor vredesoperaties lopen.

De fakkeltocht wordt georganiseerd door het Veteraneninstituut, de Stichting Landelijke Thuisfronten en de Diensten Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Heb je vragen, neem dan contact op met de coördinator geestelijke verzorging van het Veteraneninstituut, Jan Tom Schneider. Zijn contactgegevens: 088 334 0050 en jt.schneider@veteraneninstituut.nl.

Signaal Taptoe of Last Post

In Nederland speelt men tijdens herdenkingen het Signaal Taptoe. Dat kan ook bij een uitvaart van een veteraan. Veteranen met deze laatste wens of hun nabestaanden, kunnen hiervoor contact opnemen met hun veteranenvereniging. Zij zullen een lokale muziekvereniging inschakelen.

Militairen van muziekkorpsen zijn alleen in zeer uitzonderlijke gevallen bereid deel te nemen, omdat er bij een reguliere veteranenuitvaart doorgaans geen militairen betrokken zijn. Je kunt ook contact zoeken met het regiment waartoe de veteraan behoord heeft. Militairen in werkelijke dienst kunnen soms iets betekenen bij de aanvraag voor muziek.

Veteranenlandgoed Vrijland

Het “Veteranenlandgoed Vrijland” in Schaarsbergen is een plek van bezinning, voor iedereen open en toegankelijk. Er is een educatieve wandelroute en een erestrooiveld.

Veteraneninstituut

Het Veteraneninstituut is er voor alle veteranen die ons land hebben gediend tijdens oorlogen en vredesmissies, in Nederland of waar ook ter wereld. Voor jong en oud, in dienst of uit dienst.

Monuta

Een veteranenuitvaart door Monuta doet recht aan het bijzondere verleden van de veteraan, bijvoorbeeld door een uitvaart met (beperkte) militaire eer.

Snel navigeren in het Veteranenloket

Zoekt u informatie?

Direct contact

088 334 00 00

Het Veteranenloket is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

info@veteranenloket.nl